Забранети авиопревозници

Забранети авиопревозници

  • |

Врз основа на член 38 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана.

 

 

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika