Насловна |Контакт |Содржина |Настани
Насловна / Безбедност
БезбедностPrint this pageSmaller textBigger text size

Главните регулаторни функции на Агенцијата за цивилно воздухопловство се однесуваат на обезбедување на безбедносно работење на субјектите на воздухопловната индустрија како и на безбедно одвивање на целокупното воздухопловство во Република Македонија.

Агенцијата за цивилно воздухопловство има регулаторни функции поврзани со безбедноста во сите области во воздухопловството односно летачки операции, пловидбеност на воздухоплови, аеродроми и навигација и се однесуваат на:

  • издавање на уверенија на субјектите на воздухопловна индустрија за обавување на некоја воздухопловна дејност во горенаведените воздухопловни области;
  • издавање на дозволи, овластувања или иверенија за стручна оспособеност на воздухопловен персонал;
  • овластување на организации и центри за обука на воздухопловен персонал;
  • овластување на здравствени установи или лекари поединци за да вршат здравствени прегледи на воздухопловен персонал;
  • иницијален и континуиран надзор на субјектите на воздухопловната индустрија;
  • испитување на воздухопловни инциденти со цел превенција на загрозувањата на безбедноста во воздухопловството;
  • преземање на казнени мерки против сторителите на прекршоци и повреди на одредбите од прописите од областа на воздухопловството.

Регулаторните функции на Агенцијата за цивилно воздухопловство поврзани со безбедноста произлегуваат од Doc.9734 – Safety Oversight Manual на ICAO и се дел од безбедносниот надзорен систем на Република Македонија.

ДОКУМЕНТИ:
Годишен извештај за 2009 година (Adobe Acrobat document, 395 Kb)
Процедура за издавање на Уверение за бучава (Adobe Acrobat document, 142 Kb)
National Aviation Safety Programme of the Republic of Macedonia (SIGNED) (Adobe Acrobat document, 2726 Kb)
Working Arrangement CAA-EASA (Adobe Acrobat document, 517 Kb)
Send this page to a friendИспрати до пријател
topГоре


CAA Macedonia Newsletter


CAA Macedonia | Dame Gruev 1, 1000 Skopje | Phone + 389 2 3114 046 | Fax + 389 23 115 708
© 2005 Civil Aviation Agency. All rights reserved | Terms of Use | Privacy Policy.developed by artistika