Насловна |Контакт |Содржина |Настани
Насловна / Безбедност / Аеродроми
АеродромиPrint this pageSmaller textBigger text size

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста и сигурноста на воздухопловните пристаништа, леталишта, терени и аеродромските услуги.

·         Сертификација на аеродроми, леталишта и терени

·         Одобрување на аеродромски услуги

·         Одобрување на аеродромски програми за олеснување, програми за обезбедување, план за тековно и инвестиционо одржување на аеродромите и други планови, програми, прирачници, упатства и сл. за аеродроми и оператори на аеродроми,

·         Континуиран инспекциски надзор:

o   Инспекција на аеродроми и леталишта,

o   Инспекција на аеродромски служби и услуги, и

o   Инспекција на службите за обезбедување на аеродроми, авиопревозници и други субјекти од дејствија на  незаконско постапување

·         Регистрација на аеродроми, леталишта и терени,

·         Издавање на согласности со услови за градба на објекти и планови од аспект на безбедност на воздушниот сообраќај.

·         Заштита на права на патници во воздушниот сообраќај

 Покрај основните работи, извршителите во секторот повремено се ангажираат како експерти на работи од домен и на други одделенија и сектори во АЦВ со решенија како членови или координатори на работни групи или комисии, од кои позначајни се следните активности

·         Лиценцирање на авиопревозници и други субјекти (дел – обезбедување),

·         Изработка на подзаконски акти и упатства од областа на воздухопловството,

·         Други комисии и активности поврзани со основните работи како аеродромските комитети за безбедност, обезбедување и за олеснување (на воздухопловните пристаништа),

·         Стручно усовршување на курсеви и учество на семинари, обуки, согласно програмата на АЦВ.

 

 

Send this page to a friendИспрати до пријател
topГоре


CAA Macedonia Newsletter


CAA Macedonia | Dame Gruev 1, 1000 Skopje | Phone + 389 2 3114 046 | Fax + 389 23 115 708
© 2005 Civil Aviation Agency. All rights reserved | Terms of Use | Privacy Policy.developed by artistika