Прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта

  • |

Прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта

Пријава за полагање испит LIC/РО -1
Барање за продолжување на дозвола LIC/РО -2

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika