Вести

  • |

05.01.2018


Нови уредби за услугите на воздухопловната навигација


 

Во согласност со обврските преземени со Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (ЕЗВО) Владата, на предлог на Агенцијата за цивилно воздухополовство на РМ, донесе повеќе уредби со кои се врши усогласување со новите регулативи од страна на Европската унија.

Уредбите се однесуваат  на начинот на давање услуги на воздухопловната навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.

Како што информираат од прес-службата на Владата, со уредбите се врши и усогласување со регулативата во однос на организацијата и користењето на воздушниот простор, како и на правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање услуги на воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа.

  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika