Контакт

  • |

Агенција за цивилно воздухопловство

Република Северна Македонија

  Адреса

ул. Даме Груев бр. 1 
1000 Скопје
 
Тел. +389 (02) 3 181 601
Факс. +389 (02) 3 115 708

e-mail: info@caa.gov.mk

 

Оговорни лица за права на патници поврзани со одбиен влез во воздухоплов, откажување на лет или доцнење се Вети Ѓорѓиеска и Зоран Ангеловски

(контакт: passengerrights@caa.gov.mk тел. +389 3181 647 и +389 3181 662) 

Одговорни лица за права на патници на лица со инвалидност се Илир Мехмеди и Раим Бајрами

(контакт:imehmedi@caa.gov.mk rbajrami@caa.gov.mk тел. +389 3114 046 и + 389 78 341 878)

 

Одделение за лиценцирање
e-mail: pel@caa.gov.mk

 


Профили на социјални мрежи

Facebook LinkedIn Youtube

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika