Сертификат ISO 9001:2008

  • |

На 15.02.2013, Агенцијата за цивилно воздухопловство доби ИСО 9001:2008 сертификат (Систем за управување со квалитет).
Директорот на АЦВ, Дејан Мојсоски вели дека добивањето на ИСО-сертификатот за управување со квалитет, претставува уште една потврда за долгогодишната заложба на Агенцијата од македонското воздухопловство да се направи современ европски систем на брз, ефикасен и безбеден авиотранспорт достапен до сите граѓани.

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika