Крила за слободно летање

Крила за слободно летање кои не поседуваат дозвола издадена од АЦВ на Република Северна Македонија

  • |

 

Пилоти на крила за слободно летање кои не поседуваат дозвола издадена од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија односно се носители на дозвола издадена од страна на воздухопловни власти на странска држава или друго тело, кое е овластено по прописите на таа држава за издавање на таа дозвола не смеат да вршат летови на територијата на Република Северна Македонија доколку истите не се организирани и координирани од страна на овластен школски центар и/или инструктор за летање со крила за слободно летање кој е сертифициран/овластен од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија.

 

ЛИНК ЗА ОПЕРАТИВНА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ЛИНК ЗА ОВЛАСТЕНИ ИСТРУКТОРИ

ЛИНК ЗА ОВЛАСТЕНИ ШКОСКИ ЦЕНТРИ ЗА ОБУКА

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika