EASA IPA 3-Програма за воздухопловна безбедност во Западен Балкан и Турција

 • |

Преку овој проект EASA ја подржува интеграцијата на земјите-партнери во системот на ЕУ, преку исполнување на нивните меѓународни обврски во областа на воздухопловната безбедност и преку подобрување на нивното знаење на системот за безбедност во воздухопловството на ЕУ.

Проектот е финансиран преку Инструментот за пред-пристапна помош (IPA) со кој ЕУ ги поддржува реформите во „земјите за проширување“ преку финансиска и техничка помош. Проектот се фокусира на следниве области на воздухопловна безбедност:

 • посебни оперативни регулатив
 • структура и надзор на цивилните воздухопловни власти
 • квалификација и обука на технички персонал
 • техничко упатство
 • постојано следење
 • CAA Macedonia
 • |
 • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
 • |
 • Phone + 389 2 3114 046
 • |
 • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika