Пријавувањето може да биде од страна на сите лица кои се директно или индиректно инволвирани во воздухопловството, за настани за кои тие сметаат дека претставуваат непосредна или потенцијална опасност.

Тел/Факс.
+389 (2) 329 6878

Е-mail: safetyreport@caa.gov.mk