Пријавувањето на настани може да биде од страна на сите лица кои се директно или индиректно инволвирани во воздухопловството, за настани за кои тие сметаат дека претставуваат непосредна или потенцијална опасност.

Е-mail: safetyreport@caa.gov.mk

Skip to content