информации од јавен карактерВоздухоплови без екипажПријава на неовластено оперирање на воздухоплов без екипаж

Пријавете неовластено летање на воздухоплов без екипаж во македонскиот воздушен простор.

Електронското пријавување на неовластено летање на воздухоплов без екипаж во македонскиот воздушен простор,  ви овозможува во било кое време, брзо и едноставно да извршите пријава.

Пријавите се доставуваат до drone@caa.gov.mk од каде се препраќаат на постапување до надлежните, односно инспекциските служби на Агенцијата за цивионо воздухопловство.

Анонимноста и дискрецијата на корисниците е обезбедена во целост.

Skip to content