СЕРТИФИКАЦИЈА И ОДОБРУВАЊА

Агенцијата во делот на обезбедувањето во воздухопловството врши сертификација и одобрувања на следните субјекти, и тоа:

  • Сертификација на аеродромски оператори (дел обезбедување),
  • Сертификација на авиопревозници (дел обезбедување),
  • Сертификација на давателите на услуги на воздухопловна навигација (дел обезбедување),
  • Одобрување на центар за обука на персонал за обезбедување и друг стручен персонал (дел обезбедување);
  • Одобрување на регулирани агенти за карго и пошта, и
  • Одобрување на овластени набавувачи на залихи кои се носат за време на лет.
Skip to content