ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Агенцијата одобрува програми за обезбедување, програми за обука во обезбедувањето, процедури и планови за постапување во вонредни состојби, на следните субјекти од воздухопловната индустрија:

  • аеродромски оператори;
  • авиопревозници;
  • даватели на услуги на воздухопловна навигација;
  • регулирани агенти за карго и пошта,
  • овластени набавувачи на залихи кои се носат за време на лет, и
  • овластени центри за обука на персонал за обезбедување и друг стручен персонал.
Skip to content