информации од јавен карактерОперативни директиви за транспозиција
ЗВП Бр.Оперативни директивиАЦВ Бр.
10.1Оперативна директива за безбедност за транспонирање на документите на ICAO со PANS статус10-888/1 од 30.09.2020
10.1.2Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 3 на ICAO PANS ADR Doc.998110-1101/1 од 30.11.2020
10.2Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 109 на ICAO Анекс 810-1062/1 од 03.10.2022
10.3Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 76 до 79 на ICAO Анекс 310-1004/1 од 28.10.2020
10.4Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том I10-1005/1 од 28.10.2020
10.5Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том II10-1059/1 од 03.10.2022
10.6Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 91 на ICAO Анекс 10, Том III 10-1060/1 од 03.10.2022
10.7Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 91 на ICAO Анекс 10, Том IV10-1061/1 од 03.10.2022