информации од јавен карактерОперативни директиви за транспозиција
ЗВП Бр.Оперативни директивиАЦВ Бр.
10.1Оперативна директива за безбедност за транспонирање на документите на ICAO со PANS статус10-888/1 од 30.09.2020
10.1.2Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 3 на ICAO PANS ADR Doc.998110-1101/1 од 30.11.2020
10.2Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 109 на ICAO Анекс 810-1062/1 од 03.10.2022
10.3Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 76 до 79 на ICAO Анекс 310-1004/1 од 28.10.2020
10.4Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 93 на ICAO Анекс 10, Том I10-1129/1 од 13.09.2023
10.5Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том II10-1059/1 од 03.10.2022
10.6Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 91 на ICAO Анекс 10, Том III 10-1060/1 од 03.10.2022
10.7Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 91 на ICAO Анекс 10, Том IV10-1061/1 од 03.10.2022
10.8Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 14 на ICAO Анекс 16, Том I 10-1159/1 од 19.09.2023
10.9Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман од 11 на ICAO Анекс 16, Том II 10-1158/1 од 19.09.2023
10.10Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 2 на ICAO Анекс 16, Том 10-1157/1 од 19.09.2023
Skip to content