ПочетнаОперативни директиви
ЗВП Бр.Оперативни директивиАЦВ Бр.
10.1Оперативна директива за безбедност за транспонирање на документите на ICAO со PANS статус10-888/1 од 30.09.2020
10.1.1Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 9 на ICAO PANS ATM Doc.444410-1030/1 од 05.11.2020
10.1.2Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 3 на ICAO PANS ADR Doc.998110-1101/1 од 30.11.2020
10.2Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 10 на ICAO Анекс 16, Том II10-950/1 од 15.10.2020
10.3Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 76 до 79 на ICAO Анекс 310-1004/1 од 28.10.2020
10.4Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од 86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том I10-1005/1 од 28.10.2020