ПочетнаОперации со воздухоплови

Законот за воздухопловство врши поделба на воздухопловните дејности во кои се вклучени летачки операции со воздухоплови на:

  • јавен воздушен превоз
  • превоз за сопствени потреби
  • специјализирани услуги со воздухоплов
  • воздухопловно-спортски активности
  • обука на летачки персонал

АЦВ е надлежен орган за издавање на уверенија на воздухопловните субјекти за да вршат некоја од горенаведените воздухопловни дејности и да врши инспекциски надзор.

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet