На 15.02.2013, Агенцијата за цивилно воздухопловство доби ИСО 9001:2008 сертификат (Систем за управување со квалитет).
Директорот на АЦВ, Дејан Мојсоски вели дека добивањето на ИСО-сертификатот за управување со квалитет, претставува уште една потврда за долгогодишната заложба на Агенцијата од македонското воздухопловство да се направи современ европски систем на брз, ефикасен и безбеден авиотранспорт достапен до сите граѓани.

Skip to content