информации од јавен карактерРегулативаПропис во постапка на изготвување

На оваа страна се објавени прописите кои се во постапка на изготвување и за кои заинтересираните лица можат да достават свои забелешки директно на документот во рок од 20 дена од денот од нивното објавување.

Забелешките треба да се достават до:

Skip to content