информации од јавен карактерСлужбени лица за посредување со информации од јавен карактер

Телефонски броеви

02 3114 046
02 3115 708

Службени лица

Дритон Имери

контакт e-mail
dimeri@caa.gov.mk

Раим Бајрами

контакт e-mail
rbajrami@caa.gov.mk

Маја Иванова

контакт e-mail
mivanova@caa.gov.mk

Јане Ангеловски

контакт e-mail
jane@caa.gov.mk

Христина Делова Тошески

контакт e-mail
hdelova@caa.gov.mk