Бр. КатегоријаСтандард
1. Пилоти на авиониJAR FCL 1
2. Пилоти на хеликоптериJAR FCL 2
3. Навигатор летачICAO
4. Инженер летачJAR-FCL
5. Пилоти на ултралесен авионЗакон за воздухопловство
6. Пилоти на едрилицаICAO
7. Пилоти на слободен балонICAO
8. Пилоти на параглајдери и змејовиICAO
9. ПадобранциICAO
10. Воздухопловен механичар AMS/IREICAO part66
10а. Барање за иницијално издавање на дополна или обнова во дозвола за механичари
11. Воздухопловен инженер за техничка подготовка AMS/IREICAO part66
12. Контролор на летањеICAO/ESARR
5/ECAC
13. Помошник на КЛICAO/ESARR
5/ECAC
14. Студент КЛICAO/ESARR
5/ECAC
15. ATSEP персоналICAO/ESARR 5
16. Персонал за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќајICAO
17. AIS персоналICAO/ESARR 5
18. FMP персоналICAO
19. Персонал за обезбедување од дејствија за незаконско постапувањеЗакон за воздухопловство
20. Прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и поштаЗакон за воздухопловство
21. Барање за одобрување на организација за обука на технички персонал за одржување на воздухоплови
22. Формулар 4 за номинирање на одговорни раководители