Испитувачи / Examiners
PEL-FRM-040Барање за впишување во регистер на испитувачи (Стручњаци) - Examiner registry application form (Rev.0, 09.09.2022) PDF / MSWord
Бр. КатегоријаСтандард
1. Пилоти на авиони(EU) 1178/2011
PART FCL
2. Пилоти на хеликоптери(EU) 1178/2011
3. Навигатор летачICAO
4. Инженер летач
5. Пилоти на ултралесен авионICAO
Закон за воздухопловство
Национална регулатива
6. Пилоти на едрилицаICAO
Закон за воздухопловство
Национална регулатива
7. Пилоти на слободен балонICAO
Закон за воздухопловство
Национална регулатива
8. Пилоти на параглајдери и змејовиICAO
Закон за воздухопловство
Национална регулатива
9. ПадобранциICAO
Закон за воздухопловство
Национална регулатива
10. Воздухопловен механичар AMS/IREICAO
EASA part66
10а. Барање за иницијално издавање на дополна или обнова во дозвола за механичариICAO
EASA part66
11. Воздухопловен инженер за техничка подготовка AMS/IREICAO
EASA part66
12. Контролор на летањеICAO/ESARR
5/ECAC
(EU) 2015/340
13. Помошник на КЛICAO/ESARR
5/ECAC
Национална регулатива
14. Студент КЛICAO/ESARR
5/ECAC
(EU) 2015/340
15. ATSEP персоналICAO/ESARR 5
Национална регулатива
16. Персонал за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќајICAO
Национална регулатива
17. AIS персоналICAO/ESARR 5
Национална регулатива
18. FMP персоналICAO
Национална регулатива
19. Flight dispatcherЗакон за воздухопловство
Национална регулатива
20. Drone operatorsЗакон за воздухопловство
21. Барање за одобрување на организација за обука на технички персонал за одржување на воздухоплови
22. Формулар 4 за номинирање на одговорни раководители
Skip to content