информации од јавен карактерБезбедностЛиценцирањеФормулариПерсонал за обезбедување од дејствија за незаконско постапување

Поради ажурирање на обрасците контактирајте го директно Oдделението за дозволи и уверенија на pel@caa.gov.mk и/или aandreeva@caa.gov.mk

Due to page updates kindly contact the Licensing department on pel@caa.gov.mk и/или aandreeva@caa.gov.mk

Skip to content