информации од јавен карактерБилатерални договори
ЗМД Бр.Билатерални договориСлужбен весник
2.1.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Албанија(Службен весник на РМ 07/99)
2.1(a)Спогодба за делегирање на услуги во воздушниот сообраќај со Република Албанија (Службен весник на РСМ-МД 109/23)
2.2.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Австрија(Службен весник на РМ 17/97)
2.3.Спогодба за воздушен сообраќај со Кралство Белгија(Службен весник на РМ 13/99)
2.4.Спогодба за воздушен сообраќај со Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска(Службен весник на РМ 83/99)
2.5.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Бугарија(Службен весник на РМ 23/99)
2.6.Спогодба за воздушен сообраќај со Кралство Холандија(Службен весник на РМ 28/97)
2.7.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Хрватска(Службен весник на РМ 17/95)
2.8.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Италија(Службен весник на РМ 28/97)
2.9.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Израел(Службен весник на РМ 51/99)
2.11.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Шпанија(Службен весник на РМ 32/99)
2.12.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Швајцарија(Службен весник на РМ 24/10)
2.13.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Турција(Службен весник на РМ 40/12)
2.14.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Украина(Службен весник на РМ 13/99)
2.15Спогодба за воздушен сообраќај со Република Југославија(Службен весник на РМ 69/96)
2.16Спогодба за воздушен сообраќај со Кралство Шведска(Службен весник на РМ 37/00)
2.17.Спогодба за воздушен сообраќај со Кралство Данска(Службен весник на РМ 37/00)
2.18.Спогодба за воздушен сообраќај со Кралство Норвешка(Службен весник на РМ 37/00)
2.19.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Унгарија(Службен весник на РМ 13/02)
2.20.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Германија(Службен весник на РМ 06/03)
2.21.Спогодба за воздушен сообраќај со Руска Федерација(Службен весник на РМ 12/02)
2.24.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Словачка(Службен весник на РМ 06/03)
2.27.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Босна и Херцеговина(Службен весник на РМ 110/05)
2.28.Спогодба за воздушен сообраќај со Европска Заедница(Службен весник на РМ 127/06)
2.29.Спогодба за воздушен сообраќај со Република Црна Гора(Службен весник на РМ 51/09)
2.30.Спогодба за воздушен сообраќај со Државата Катар(Службен весник на РМ 25/12)
2.31.Спогодба за воздушен сообраќај со Соединетите Американски Држави(Службен весник на РМ 154/12)
2.35.Спогодба за воздушен сообраќај со Обединети Арапси Емирати(Службен весник на РМ 12/08)
Skip to content