ПочетнаКонтакт

Контакт

Агенција за цивилно воздухопловство

Адреса:
ул. Даме Груев бр. 1 , 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел. +389 (02) 3 181 601
Факс. +389 (02) 3 115 708
e-mail: info@caa.gov.mk

www.caa.gov.mk

контакт телефони

ДИРЕКТНИ КОНТАКТИ

Патнички права – забранет влез, откажување или доцнење на лет
Тел. +389 (02) 3181 614
Тел. +389 (02) 3181 603
e-mail: passengerrights@caa.gov.mk

Патнички права – лица со намалена подвижност
Tел. +389 (02) 3181 623
e-mail: rbajrami@caa.gov.mk

Сообраќајни права / Одобренија за летање
Tел. +389 (02) 3119 381
Tел. +389 (02) 3181 658
e-mail: agramatikov@caa.gov.mk

Лиценцирање на персонал
e-mail: pel@caa.gov.mk

Пријавување на настани
Тел/Факс.
+389 (2) 329 6878
е-mail: safetyreport@caa.gov.mk

Заштитено внатрешно пријавување
Одговорно лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување по Закон за заштита на укажувачи е Мишко Србиновски
e-mail: msrbinovski@caa.gov.mk  

Тел. +389 (2) 311 4046

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Офицер за заштита на лични податоци

Александра Манолева

Тел. +389 (2) 311 4046
е-mail: amanoleva@caa.gov.mk

Службеник за млади, лице одговорно за работење на канцеларија за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите:

Харбер Караџенеми

Тел. +389 (2) 311 4046
е-mail: info@caa.gov.mk

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

Илир Мехмеди

Tел. +389 (02) 311 4046
e-mail: imehmedi@caa.gov.mk

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција

Ирена Лазаревска

Tел. +389 (02) 311 4046
e-mail: iindovska@caa.gov.mk