BallinaKontakt

Kontakt

Agjencia e Aviacionit Civil

Adresa:

Dame Gruev 1
1000 Skopje
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 (02) 3 18 16 01
Fax. +389 (02) 3 11 57 08

e-mail: info@caa.gov.mk

KONTAKT DIREKT

Të drejtat e pasagjerëve – mohohet bordimi, anulimi ose vonesë

Tel. +389 (02)  3181 614
Tel. +389 (02) 3181 603
e-mail: passengerrights@caa.gov.mk

Të drejtat e pasagjerëve – persona me lëvizshmëri të zvogëluar

Tel. +389 (02) 3181 623
e-mail: rbajrami@caa.gov.mk

Të drejtat e trafikut / Miratimet e fluturimit

Tel. +389 (02) 3119 381
Tel. +389 (02) 3181 658
e-mail: agramatikov@caa.gov.mk

Licencimi i stafit
e-mail: pel@caa.gov.mk

Raportimi i ngjarjeve

Tel/Faks. +389 (2) 329 6878
е-mail: safetyreport@caa.gov.mk

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content