ОбрасциБр.
1. Барање за издавање на Уверение за аеродром или леталиштеCIV-UV
2. Уписен лист за аеродромиCIV-REG-01
3. Уписен лист за леталиштаCIV-REG-02
4. Уписен лист за терениCIV-REG-03
5. Барање за издавање на согласност со услови за градба
Skip to content