ПочетнаБезбедностЛетачка оператива

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста и сигурноста на воздухопловните операции односно на самото летање.

Регулаторните функции на АЦВ во областа оператива опфаќаат:
– сертификација на субјекти за сите видови на воздушен сообраќај (воздушен превоз,
– специјализирани услуги со воздухоплов,
– воздухопловно спортски активности,
– континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти,
– инспекциски надзор на секаков вид на летање и друго.

Вулканска прашина  (кликни на линкот за повеќе информации)

Документи:

AO GuidanceCAA Macedonia.pdf

Formulari_Baranja za AOC i OL.pdf

Листа на одобрувања кои треба да се издадат од страна на АЦВ за добивање на AOC.pdf

Самопроценка Q-System.pdf

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet