информации од јавен карактерВоздухоплови без екипаж

Почитувани,

Владата на Република Северна Македонија  донесе Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор (Службен весник на РМ, бр. 187 од 20.12.2017 година).

Согласно Уредбата, воздухопловите без екипаж потребно е да се регистрирани во Регистарот на воздухоплови без екипаж на Република Северна Македонија кој го води Агенцијата за цивилно воздухопловство.

За полесно да се одвива тој процес, во прилог ви ги доставуваме потребните информации, документи и барања за упис на воздухопловот во Регистарот.