BallinaSiguria

Funksionet kryesore rregullatore të AAC-së kanë të bëjnë me sigurimin e performancës së sigurt të industrisë së aviacionit dhe sigurinë në aviacion në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

AAC ka funksione rregullatore të sigurisë në të gjitha zonat e aviacionit që janë operacionet e fluturimit, aftësia ajrore e aeroplanëve, aeroportet dhe lundrimi ajror në lidhje me:

  • lëshimin e çertifikatave dhe licencave për subjektet e industrisë së aviacionit për kryerjen e disa veprimtarive në zonat e lartpërmendura të aviacionit;
  • lëshimin e licencave, autorizimeve dhe vlerësimeve për personelin e aviacionit dhe autorizimet për qendrat e trajnimit;
  • lëshimin e autorizimeve për institucionet mjekësore dhe mjekët për të kryer kontrolle shëndetësore personelit të aviacionit;
  • mbikëqyrja fillestare dhe e vazhdueshme e industrisë së aviacionit;
  • hetimi i incidentit në mënyrë që të parandalojë ndërresat e ardhshme të sigurisë së aviacionit;
  • masat e zbatimit;

AAC ka funksione rregullatore të sigurisë rrjedhin nga ICAO Doc.9734 – Manuali i Mbikëqyrjes së Sigurisë dhe janë pjesë e sistemit të mbikëqyrjes së sigurisë në Republikën e Maqedonisë.

Dokumente:

Working Arrangement CAA-EASA.pdf

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content