BallinaTë drejtat e pasagjerëveDëshiroj të paraqes një ankesë

Udhëtaret të cilët besojn se kanë arsye për ankes kundër aviokompanis në raste të vonesës së tepërt të fluturimit të tyre, anulimi I fluturimit, ndalimi I hyrjes për udhtarët e aviacionit ose shpernguljes në klasë më të ulët, njëherit duet ankesën të dergojnë deri te aviokomania e cila e operon atë fluturim.

Në qoftëse udhëtarët mendojn se nuk janë të kënaqur nga përgjigjeja e mar nga aviokompanis ose në përgjithsi nuk kan marrë asnjë përgjigje 6 javë prej ditës së dërgimit të ankeses prej të njejtit, ato munden të dërgojn ankes deri te Agjencioni për Aviacion Civil në formularin e mëposhtëm:

Formular për ankes të drejtave të udhëtarëve

Agjencioni për Aviacion Civil është kompetente të veproj në basë akesës për derisa ngjarja është realizuar gjatë nisjes të njërit prej aeroporteve për trafik ajor ndërkomtarë të Republisës se Maqedonisë së Veriut me cilindo aviokompani ose ka ndodhur gjatë nisjes në aeroport në vend të tretë (jo ZPEA/ECAA shteti )të fluturimeve në të cilën Republika e Maqedonisë së Veriut është destinacioni I fundit me kusht që aviotransportuesi të jetë prej  ZPEA/ECAA vendit.

Nëqoftë se incidenti ka ndodhur gjatë nisjes prej aerportit në ZPEA/ECAA vendit (të gjitha vendet e BE, vendet e Ballkanit perëndimor, Norvegjia, Islanda dhe Lihtenshtajn )duet të kontaktoj  me organet nderkomtare të ZPEA/ECAA vendi, në qoftë se incidenti ka ndodhur në aeroportin e vendit të tretë  (jo ZPEA/ECAA vendi ) atëherë duhet të kontaktonit me  organet kombtare të ZPEA/ECAA vendi I cili është destinacioni I fundit me kusht aviotransportuesi të jetë prej ZPEA/ECAA vendit.

Më poshtë është një listë e organeve kombëtare për veprimin ndaj ankeses për mbrojten e të drejtave të udhëtareve në trafikun ajror të vendeve-antarsues të Bashkimit Evropijan.

Lista e organeve kombëtarë për veprim

Udhëtarët me të meta ose me nevoja të kufizume të cilit besojnë se kane arsye për ankes kundër aviokompanis të caktuar ose aeroportit në mardhënje me të drejten e ndihmës  dhe asistimit, një herit duet atë lloj ankese të dergojn deri te aviokompania ose aeroporti.

Nëqoftë se udhëtarët mendojn se nuk jan të kenaqur nga përgjigjeja e marë prej aviotransportuesit ose aeroportit ose ska mar asnjë lloj përgjigje  për 4-6 javë prej ditës se  dërgimit të ankeses nga I njejti, ato mund të dërgojn ankes deri tek Agjencioni për Aviacion Civil në formularin e radhës:

Formular për ankes të udhëtarëve me të meta ose me nevoja të kufizuara

Ankes deri te Agjencioni për  Aviacionit Civil mund të dërgojne në

Adresen postale
Agjencia per Aviacion Civil
Dame Gruev 1
1000 Shkup
Republika  e Maqedonisë së Veriut

Adresa elektornike:
Për ankes lidhur me anulimin e hyrjes në aviacion, anulimit të fluturimit ose vonim:
passengerrights@caa.gov.mk
Për ankesat prej udhëtarëve me te meta ose me nevoja të kufizuar :
rbajrami@caa.gov.mk

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content