BallinaSiguriaAeroportet dhe shërbimet e aeroportit

AAC ka përgjegjësi rregullatore në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë e:
aeroporteve ; fushave ajrore; terene dhe shërbime aeroporti.

Funksionet rregullatore të AAC-së në lidhje me aeroportet janë:
Certifikimi i aeroporteve / aerodromeve, fushave ajrore dhe tereinave, Miratimi i shërbimeve të aeroporteve, Kontrolli i vazhdueshëm i aeroporteve / aerodromeve, fushave ajrore, terreneve dhe shërbimeve të miratuara të aeroporteve, Miratimet e Ndërtimit etj

© Copyright 2019. All Rights Reserved

Developed by Unet

Skip to content