Скопје, 02.03.2011

 

Почитувани,

Ве информираме дека, утре 03.03.2011 година во 13 часот во хотелот Александар палас во Скопје, Агенцијата за цивилно воздухопловство ќе одржи ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА.
Повод за утрешната средбата новинарите, е завршувањето на тридневната работилница во организација на Европската комисија, Светската воздухопловна организација(ИКАО) и Регионалниот совет за соработка, како дел од програмата ИСИС(имплментација на едно европско небо во Југоисточна Европа) на тема Воздухопловна безбедност и перформанси.
На прес конференцијата ќе бидат презентирани програмата за работа и развој на Агенцијата и досегашните достигнувања.

Служба за односи со јавноста при АЦВ

*Белешка за едиторот

Агенцијата за цивилно воздухопловство е независно регулаторно тело со јавни овластувања утврдени со Законот за воздухопловство и има мисија
да ги регулира активностите на воздушниот транспорт во Република Македонија за да се постигне безбедно, сигурно, редовно, ефикасно, економски и еколошки одржливо национално цивилно воздухопловство, кое ќе биде во согласност со меѓународните стандарди и хармонизирано и интегрирано со Европската унија, во интерес на сите учесници а особено кон заштита на патникот.