Скопје, 06.06.2011

 

Меморандум за соработка Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија и Техничкиот Факултет – Битола