Скопје, 18.09.2011

 

Владата на Република Македонија на својата деветта седница одржана на 31.08.2011 година ја донесе Уредбата за правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите во воздухопловна навигација со европската АТМ мрежа. Уредбата е објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр. 121.