Скопје, 12.07.2012

 

СООПШТЕНИЕ

Согласно Одлука на Владата на Република Македонија, од 12 јули 2012г. работното време ќе биде од 7:00 до 15:00 часот, поради топлотниот бран и високите температури. Наведеното работно време ќе се применува заклучно со 18 јули 2012г.

Директор

д-р Дејан Мојсоски