15.01.2014

 

ИНФОРМАТОР ИЗДАНИЕ БРОЈ 4

Почитувани,

Пред Вас се наоѓа четвртото Издание на информаторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Ни преставува вистинско задоволство, што и во ова пишано издание, имаме можност да ве запознаеме со активностите на АЦВ, на домашен и меѓународен план, кои водат кон издигнување на македонското воздухопловство на ниво на европското.

Со Почит, Уредувачки тим на АЦВ

INFORMATEUR ÉDITION NUMÉRO 4

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes fiers de vous présenter la quatrième édition de La Lettre de l’Agence de l’aviation civile.

Respectueusement,

L’équipe de rédaction