30.03.2015

 

Одговорно лице за спроведување на лица со инвалидност и овозможување на полесен пристап до сите информации во Агенцијата за цивилно воздухопловство е Илир Мехмеди (контакт:imehmedi@www.caa.gov.mk  тел.02 311 40 46 и 078 34 18 78)