28.09.2015

 

Сите информации поврзани со лиценцирање и Одделението за лиценцирање можете да ги добиете со контакт на

е-маил pel@www.caa.gov.mk