20.11.2015

 

Др. Борис Арсов – AME 02 (Authorised Medical Examiner) нема да врши медицински прегледи во ПЗУ Томовски Ентерпрајс Куманово до 30.11.2015 година.