01.06.2016

 

Од 15-17.06.2016 год. во рамките на проектот Support to States на EUROCONTROL во Скопје ќе се одржи работилница за лиценцирање на контролори на летање. Презентациите од предавањата можете да ги најдете подолу.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

– Essential requirements for ATCOs

– Core regulation

– Licenses ratings endorsements

– Training organisation certification

– Medical certification