01.06.2016

 

На 14.06.2016 во рамките на проектот Support to States на EUROCONTROL во Скопје ќе се одржи работилница за серитфикација и дезигнација на ДУВН. Презентациите од предавањата можете да ги најдете подолу.

ПРЕЗЕНТАЦИИ