03.01.2018

 

Прочитајте повеќе на официјалниот ЛИНК од EUROCONTROL