04.03.2019

 

Согласно иницијативата на ИКАО за промоција на жените во воздухопловството, Агенцијата за цивилно воздухопловство се приклучува кон истата преку истакнување на неколкуте Македонски жени кои придонеле и сеуште придонесуваат во развојот на воздухопловството.