18.04.2019

 

Во рамките на иницијативите за продолжување и продлабочување на соработката со цивилните воздухопловни власти на земјите-членки на Европската унија вчера во Скопје се одржа средба меѓу делегациите на Агенцијата за цивилно воздухопловство и Француската дирекција за цивилно воздухопловство.

На средбата беа презентирани активностите од областа на меѓународната соработка на двете цивилни воздухопловни власти. Воедно, беа разгледани можностите за подобрување на меѓусебната соработка во областа на обуката на вработените во Агенцијата за цивилно воздухопловство преку искористување на можностите кои ги нуди Францускиот универзитет за цивилно воздухопловство (ЕНАК),како дел од своите врвни програми за обука на професионалци од областа на воздухопловството.