Во рамките на регионална меѓудржавна соработка меѓу македонските и црногорските цивилни воздухопловни власти, од 30.01.2023 година до 05.02.2023 година, тим составен од македонски и црногорски воздухопловни инспектори реализираа 30 заеднички инспекции во делот на SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) програмата, која опфаќа инспекциски безбедности надзори на странските воздухоплови кои слетуваат на меѓународните аеродроми во Македонија.

Во текот на заедничките активности беа спроведени и SAFA Exchange Program согласно Европската Регулатива PART.ARO.RAMP како и ОЈТ обука спроведена од страна на квалификуван Senior SAFA Inspector за заокружување на процесот и промоција на двајца  нови македонски SAFA инспектори кои основната обука ја завршија во овластен EASA школски центар во Мадрид-Шпанија во текот на 2022година.

Успешната реализација на овој проект уште еднаш ја потврди добрата меѓународна соработка која Агенцијата за цивилно воздухопловство ја има, посебно со земјите од регионот, како начин за полесно справување со предизвиците и обврските наметнати со високите меѓународни стандарди и регулативи.