Скопје, 17.08.2011

 

Почитувани,

Со цел приближување на работата на Агенцијата за цивилно воздухопловство кон граѓаните на Република Македонија, а воедно и укажување на можност за стекнување на работно искуство на младите со кое би можеле полесно да конкурираат на пазарот на трудот, Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија овозможува волонтирање во рамките на Агенцијата за сите заинтересирани студенти.

Повикот во оригинална форма можете да го превземете тука.