Скопје, 25.08.2011

 

Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија, д-р Дејан Мојсоски, во Охрид на 19ти август 2011 година потпиша трилатерален Меморандум за разбирање, со господинот Ервин Мазнику, директор на Управата за цивилно воздухопловство на Република Албанија, и со господинот Дритан Џонбалај, директор на Управата за цивилно воздухопловство на Република Косово, кој претставува основа за трипартитна соработка на полето на воздухопловната безбедност.

Овој Меморандум за разбирање има за цел преку размена на информации, искуства и логистичка поддршка да ја зацврсти безбедноста во цивилниот воздухопловен сектор, на начин што секоја од страните ќе игра важна улога при постигнување на оваа цел.

Воедно, со овој Меморандум за разбирање ќе се воспостави механизам за консултација, координација и соработка помеѓу односните воздухопловни власти.

Трилатерален Меморандум за разбирање