Скопје, 27.10.2011

 

Собранието на Република Македонија на седницата оджана на 19 Октомври 2011 го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за облигационите и старно-правните односи во воздушниот сообраќај. Законот е објавен во Службен весник на РМ. Бр.148/11