Скопје, 28.10.2011

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и Техничкиот Факултет – Битола, a како резултат на успешната соработка помеѓу двете институции на ден 25.10.2011 година кога Техничкиот Факултет го славеше својот јубилеј 50 години постоење на Агенцијата за цивилно воздухопловство и е доделена благодарница за успешна соработка и помагање при афирмација на техничките науки.

Благодарница од Технички факултет Битола