Скопје, 14.03.2012

 

Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија д-р. Дејан Мојсоски потпиша Меморандум за разбирање со Директорот на белгиската цивилно воздухопловна власт г. Френк Дуринкх, за административна билатерална примена на Спогодбата ЕЗВО.

Со потпишувањето на Меморандумот за разбирање, двете воздухопловни власти се заложија за примена на Спогодбата за европска заедничка воздухопловна област како и јакнење на соработката помеѓу двете земји со цел либерализација на воздушниот транспорт на релација Белгија – Македонија.

Меморандум за разбирање Македонија/Белгија