24.10.2014

 

Интервју со Директорот на Агенција за Цивилно воздухопловство д-р Дејан Мојсоски за Правата на патниците