Скопје, 11.04.2016

 

Работилницата ќе се одржи од 12-14 април 2016 год. Во Центарот за обука на ТАВ аеродромот во Скопје.

Лице за контакт

Маја Васкова-Ќулавковска
Тел. +389 2 3181 638
Моб. +389 70 825 939
E-mail: majavaskova@www.caa.gov.mk

Превоз до ТАВ аеродромот во Скопје

Автобусот до ТАВ аердромот во Скопје поаѓа секој ден од 12-14 април 2016 во 8 часот пред Агенцијата за цивилно воздухопловство на ул. „Даме Груев“ бр.1 , 1000 Скопје

Регистрација

Регистрацијата на учесниците е на 12 април 2016 год. од 8:30 до 09:00 часот.

Отворање на работилницата

Официјалното отворање на работилницата ќе се изврши на 12 април 2016 год. во 9 часот.

Материјали за работилницата

Материјалите за работилницата се достапни во електронска форма на следниве линкови:

ДОКУМЕНТИ
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 1 ( 422 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 2 ( 2488 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 3 ( 1308 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 4 ( 852 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 5 ( 3809 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 6 ( 2827 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 6 bis ( 661 Kb)
USOAP CMA Workshop 2016 – Module 7 ( 3154 Kb)
USOAP CMA Workshop programme (Word document, 42 Kb)

Потребно е учесниците да понесат сопствени лаптопови со Microsoft Windows оперативен систем.